Sati Elzawet
Młodzieżowy Champion Polski
Champion Polski
Champion Łotwy
wolna od dysplazji HD-A, ED-0/0
wolna od chorób oczu
wolna od chorób serca
wyszkolenie PT